In beweging

Vanuit co-creatie

Samen oplopen in een levensbepalend avontuur

Maatwerk met een professionele coach.

Omdat je met al jouw aandacht bij jouzelf
in het hier en nu wilt zijn
en dit ook van jouw coach verwacht (presence).

chemie en werkalliantie

Het is belangrijk dat jij je prettig voelt bij mij als persoon. En dat je voldoende vertrouwen en veiligheid ervaart om je open te stellen. Immers, in ons traject raken wij persoonlijk vraagstukken.
Hoe vreemd dit wellicht klinkt; ook voor mijzelf is het belangrijk dat ik in ons contact vertrouwen en veiligheid ervaar. Anders kan ik niet de beste coach voor jou zijn.
Tijdens een oriënterend gesprek onderzoeken wij de basis voor onze coaching relatie.
Voor een goed resultaat is er vanzelfsprekend meer nodig dan mijn kwalificaties en onze chemie.

Maatwerk

Elk coaching traject is maatwerk. Duidelijke afspraken daarover zijn essentieel. Dit voorkomt ruis welke verstorend kan werken op de inhoud van het traject. Voorafgaand aan de feitelijke coaching gesprekken worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en maken wij een aantal afspraken. Deze afspraken zien onder andere op ieders verantwoordelijk, inhoudelijke en zakelijke aspecten van het traject.
Wij bespreken onder meer het volgende:
· Waar jij staat
· Wat jij wilt bereiken
· Onze wederzijdse verwachtingen
· Wat wel en niet bespreekbaar is
. De vorm van de gesprekken
· Afsprakenplanning en doorlooptijd.

Opdrachtgever en privacy

Indien jouw werkgever als opdrachtgever optreedt voor een coaching traject, gaan wij, voordat het traject start, samen in gesprek met de vertegenwoordiger van jouw opdrachtgever. Dit is veelal jouw leidinggevende.
Tijdens dit gesprek bespreken wij de observaties van jouw werkgever. Daarnaast verhelderen wij jullie wensen ten aanzien van de opdracht.
Na de afronding van het traject gaan wij wederom met jouw werkgever in gesprek om de oorspronkelijke doelen en het bereikte resultaat te evalueren. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het aantal af te spreken gesprekken.
Jouw privacy blijft voorop staan, ook in deze context. Dus de inhoud van onze persoonlijke gesprekken is vertrouwelijk.

Doorverwijzing

Als blijkt dat dit in jouw belang is, zal ik je doorverwijzen. Bijvoorbeeld:
- Als de basis voor een succesvol traject ontbreekt, omdat er tussen ons geen chemie is;
- Het kan zijn dat specifieke expertise nodig is waarover ik niet beschik;
- Bij diepgaande processen, waarvoor (psycho) therapeutische ondersteuning wenselijk lijkt.

Aantal gesprekken

Na het oriënterend gesprek en eventueel driegesprek, volgen ongeveer 6 à 8 coaching gesprekken van 1 à anderhalf uur. Hierbij zijn wij 1 op 1 in gesprek. Als het oriënterend gesprek en driegesprek leiden tot een coachingtraject, worden deze gesprekken als eerste van het aantal af te spreken coaching uren beschouwd.

De interval tussen de gesprekken is 3 à 4 weken. Tussentijds heb je voldoende gelegenheid in de praktijk te oefenen.
De vorm waarin wij onze gesprekken voeren kan variëren. Hierbij houden wij rekening met de context en jouw wensen. De diverse vormen en combinaties worden hierna toegelicht.

De vorm ... IN HET MOMENT

Dé ultieme contactvorm bestaat in mijn beleving niet. De vorm waarin wij ons gesprek voeren is geen doel op zich, maar een middel om jou in jouw proces te ondersteunen. Veelal wijst het zich vanzelf welke vorm bij jou past in de fase en het moment waarin jij zit.
Afwisseling in gespreksvormen kan een versterkend effect hebben. Alle hieronder aangeboden vormen bieden een bijzondere dimensie en toegevoegde waarde. Ik zal suggesties doen en je uitnodigen te experimenteren met de gespreksvormen. Maar jij bepaalt hoe wij in gesprek zijn.

De vorm ... Binnen

Je kunt er voor kiezen om binnen te zitten. Oog in oog op een comfortabele stoel.
Zonder prikkels en 'kijkers' van buitenaf gaan we de diepte in. Het wordt wel eens vergeleken met een hoge druk pan.

De vorm ... OnlinE

Misschien past ONLINE-COACHING bij jou. We maken hierbij gebruik van de digitale weg met behulp van electronische middelen.
Denk hierbij aan contact per e-mail of een videogesprek via Facetime, Skype of bijvoorbeeld Zoom, Webex, Teams.
Ook een telefonisch gesprek zonder video valt hier onder.

De vorm ... Wandelen

Wellicht vind je het prettig om WANDELEND in gesprek te zijn. Want, we zitten al zoveel binnen en we worden moe van het vele beeldbellen.
De ervaring leert dat naast elkaar wandelen vrijheid geeft. Ook door de mogelijkheid even weg te kijken. Daarbij wordt jouw bewustwording ondersteund door de metaforen en inspiratiebronnen van de omgeving. Zo kun je letterlijk andere perspectieven vinden en steun voor jouw motivatie.
De meerwaarde van wandelen wordt versterkt in een omgeving met natuurlijke elementen, zoals water, bomen en groen. Dit komt omdat deze elementen helpen om de aandacht naar jezelf te verleggen.
Zo draagt wandelend in gesprek zijn bij aan een gezond lichaam en gezonde geest. En als extraatje geeft wandelen je een gezonde boost aan endorfine.

Deze vorm is mijn specialiteit, maar als jij voorkeur hebt voor een andere vorm dan beweeg ik met je mee.

Prof. dr. Erik J.A. Scherder, Vrije Universiteit, Faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen, Amsterdam, beveelt bewegen aan. Waarom? Omdat onze hersenen in beweging komen als wij in beweging zijn (mind-wandering). Hierdoor verbetert het vermogen tot initiatief nemen, zaken plannen, impulsen beheersen en zelfregulatie. Allemaal functies die we nodig hebben om zelfstandig te functioneren. 

Onderzoek naar de invloed van de natuur op de menselijke hersenen is door wetenschapsjournalist Mark Mieras in kaart gebracht in zijn artikel Beetje natuur, grote invloed. Klik op zijn naam voor zijn artikel.

De vorm ... TELE-Wandelen

Laat je verrassen door het effect van
TELE-WANDELEN;
Jij bent in beweging in de door jou gekozen omgeving. Op straat, jouw eigen park, waterkant, bos, of strand. Of binnen, op de loopband. Alles is mogelijk. Via de oordopjes van jouw telefoon in jouw oor ben je met mij verbonden.
Sommige cliënten omschrijven deze gespreksvorm als 'in je eigen bubbel een intieme dialoog voeren met jouw geweten'.

VEILIG EN VERTROUWD.

Jij bent Aan ZET

Jouw vraagstuk verdient maatwerk. Daarom volgen wij geen vaste gespreksmodules.
Ieder gesprek start met een terugblik op de afgelopen periode.
Je brengt zelf het onderwerp voor ons gesprek in. Tijdens ons gesprek sta jij centraal in relatie tot het onderwerp.
Wij werken samen aan het activeren van jouw eigen vermogen om jouw adviseur, instructeur of mentor te zijn. Jouw bewustwordingsproces en eigen antwoorden versterken jouw motivatie om aan doelen te werken die bij jou passen.
Periodiek reflecteren wij waar je staat. Samen volgen wij het effect van jouw inzichten en acties in jouw dagelijkse leven en (werk)praktijk. Jouw eigen samenvattingen en evaluaties versterken het proces.
Je bent niet alleen tijdens onze gesprekken bezig. Om het proces te ondersteunen werk je gedurende de periode tussen de gesprekken aan door jouzelf geformuleerde opdrachten en/of doordenkers.

In een vrijblijvend coaching gesprek krijg je een indruk wat je kunt verwachten.

Wat je van mij kunt verwachten...

Aandacht bij jou. Jij bent in gesprek met mij als mens. Ik sta naast jou met mijn volle aandacht, betrokkenheid, helderheid, creativiteit. Ik zal jouw initiële coachvraag op de agenda houden.

Verwacht van mij...geen advies, mening of therapeutische benadering.
Wat je wel van mij kunt verwachten is dat ik je een spiegel zal voorhouden. Daarnaast zal ik je in het moment houden, confronteren, prikkelen en uitdagen. Ik open deuren van bewustzijn die erop wachten om geopend te worden. Dit zal ik doen door vragen te stellen en scherpe observaties en onverwachte invalshoeken met je te delen. Altijd met warmte en luchtigheid.

Ik beschik over een breed instrumentarium. Mijn kracht ligt in mijn sterk ontwikkelde intuïtie. Daarvan zet ik in wat functioneel is voor jouw proces.
Daarnaast kunnen mijn drive en enthousiasme inspireren. Als gevolg hiervan kunnen de resultaten verrassend, transformerend en effectief zijn.

De evaluatie

In het laatste gesprek blikken wij terug naar jouw uitgangspositie, wat je wilde bereiken, wat je hebt bereikt, wat je daarvoor hebt ingezet. Wij bespreken ook wat jouw proces kan ondersteunen, zodat je het zelfstandig verder vorm kunt geven. De mogelijkheid bestaat 2 à 3 maanden later een nagesprek te voeren. Dit noem ik de APK. Dit kan face to face, telefonisch, of per e-mail.
Bij de afsluiting van ons traject zal ik je vragen een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee help je mij bij de doorontwikkeling van mijn coachpraktijk.

Maak zichtbaar wie je écht bent.
Het vraagt een stap om ergens te komen. 

Gun jezelf de ervaring

te werken met een professionele coach.