In beweging

Vanuit co-creatie

Samen oplopen in een levensbepalend avontuur

Maatwerk met een professionele coach.

Omdat je met al jouw aandacht bij jouzelf in het hier en nu wilt zijn en dat ook van jouw coach verwacht (presence).

chemie

In ons traject raken wij persoonlijk vraagstukken. Daarvoor is het van belang dat wij een goede coaching relatie kunnen opbouwen.
In een oriënterend gesprek leggen wij daarvoor de basis. Samen onderzoeken wij of er voldoende respect voor en vertrouwen in elkaar en de coaching relatie is. Zonder veilige basis en chemie is er geen resultaat.

Vanzelfsprekend is er meer nodig voor een goed resultaat dan mijn kwalificatie als professioneel coach en onze chemie. Lees verder.

Aantal gesprekken

Na het oriënterend gesprek en eventueel driegesprek, volgen ongeveer 6 à 8 coaching gesprekken van 1 à anderhalf uur. Als het oriënterend gesprek en driegesprek leiden tot een coachingtraject, worden deze gesprekken als eerste van het aantal af te spreken coaching uren beschouwd.

De interval tussen de gesprekken is 3 à 4 weken. Tussentijds heb je voldoende gelegenheid in de praktijk te oefenen.
Een traject waarbij we (ook) digitaal contact hebben, heeft veelal meer contactmomenten.

Over alle trajecten worden maatwerkafspraken gemaakt.

Opdrachtgever en privacy

Als jouw werkgever als opdrachtgever optreedt voor een coaching traject, ga ik voordat het traject start samen met jou in gesprek met de vertegenwoordiger van jouw opdrachtgever. Dit is veelal met jouw leidinggevende.
Tijdens dit gesprek worden de invalshoeken van jouw werkgever en de wensen ten aanzien van de opdracht verhelderd en vastgelegd.
Na de afronding van het traject gaan wij wederom met jouw werkgever in gesprek om de oorspronkelijke doelen en het bereikte resultaat te evalueren. Deze gesprekken maken onderdeel uit van het aantal af te spreken gesprekken.
Omdat jouw privacy voorop staat, blijft de inhoud van onze gesprekken vertrouwelijk.

Maatwerk

Elk coaching traject is maatwerk. Duidelijke afspraken daarover zijn essentieel. Dit voorkomt ruis welke verstorend kan werken op de inhoud van het traject. Voorafgaand aan de feitelijke coaching gesprekken worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en maken wij een aantal afspraken. Deze afspraken zien onder andere op ieders verantwoordelijk, inhoudelijke en zakelijke aspecten van het traject.
Wij bespreken het volgende:
· Waar jij staat
· Wat jij wilt bereiken
· Onze wederzijdse verwachtingen
· Wat wel en niet bespreekbaar is
· Afsprakenplanning en doorlooptijd.

Doorverwijzing

In een aantal gevallen zal ik je doorverwijzen. Dit zal ik doen als blijkt dat dit in jouw belang is, bijvoorbeeld:
- Als de basis voor een succesvol traject ontbreekt, omdat er tussen ons geen chemie is;
- Het kan zijn dat specifieke expertise nodig is waarover ik niet beschik;
- Er kan ook sprake zijn van diepgaande processen, waarvoor (psycho) therapeutische ondersteuning wenselijk lijkt.

De vorm

We zijn 1:1 in gesprek. De vorm waarin wij onze gesprekken voeren kan varieren. Dit is afhankelijk van de context en jouw wensen.

Denk allereerst aan de comfortabele stoel binnen.
Misschien past E-coaching bij jou. Denk daarbij aan contact per e-mail, telefoon, Facetime, Skype of Zoom.
Wellicht sta je er voor open om buiten wandelend in gesprek te zijn.

Een combinatie van de vormen is eveneens mogelijk.
Omdat alle vormen een bijzondere dymensie en toegevoegde waarde hebben, nodig ik je uit je te laten verrassen!

Jij bent Aan de slag

Omdat jouw vraagstuk maatwerk vraagt, hanteer ik geen vaste gesprekmodules, maar zal ik werken met wat zich aandient. Wat nodig is om jou in jouw persoonlijke traject te ondersteunen.
Ieder gesprek start met een terugblik op de afgelopen periode.
Je brengt zelf het onderwerp in. In het gesprek richten wij ons op jouw persoon in relatie tot het onderwerp.
Wij houden jouw oorspronkelijke doelstelling op de agenda.
Jouw eigen bewustwordingsproces en eigen antwoorden leiden tot meer begrip, hogere motivatie en een beter rendement.
Je activeert jouw vermogen jouw eigen adviseur, instructeur of mentor te zijn.
Tussentijds reflecteren wij waar je staat. Samen volgen wij het effect van jouw inzichten in jouw dagelijkse leven en (werk)praktijk. Samenvattingen en evaluaties versterken het proces.
Om het proces te ondersteunen, werk je gedurende de periode tussen de gesprekken aan door jouzelf geformuleerde opdrachten en/of doordenkers.

Heb je geen idee wat je kunt verwachten? Je kunt gebruik maken van een vrijblijvend coaching gesprek.

Aandacht bij jou

Jij bent in gesprek met mij als mens. Jij bent hard aan het werk, maar ik sta naast jou met mijn volle aandacht, betrokkenheid, helderheid, creativiteit. Ik zal jouw initiële coachvraag op de agenda houden.
Verwacht van mij geen advies.
Wat je wel van mij kunt verwachten is dat ik je in het moment zal houden, confronteren, prikkelen en uitdagen. Je krijgt een spiegel voorgehouden.
Dit zal ik doen door vragen te stellen. Ik zal je raken met scherpe observaties en onverwachte invalshoeken. Altijd met warmte en luchtigheid.
Ik beschik over een breed instrumentarium. Daarvan zet ik in wat functioneel is voor jouw proces. Met mijn sterk ontwikkelde intuïtie kan ik ook mijzelf als instrument inzetten.
Mijn drive en enthousiasme inspireren mensen in positieve zin.
Als gevolg hiervan kunnen de resultaten verrassend, transformerend en effectief zijn.

De evaluatie

In het laatste gesprek blikken wij terug naar jouw uitgangspositie, wat je wilde bereiken, wat je hebt bereikt, wat je daarvoor hebt ingezet. Wij bespreken ook wat jouw proces kan ondersteunen, zodat je het zelfstandig verder vorm kunt geven. De mogelijkheid bestaat 2 à 3 maanden later een nagesprek te voeren. Dit noem ik de APK. Dit kan face to face, telefonisch, of per e-mail.
Bij de afsluiting van ons traject zal ik je vragen een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee help je mij bij de doorontwikkeling van mijn coachingvaardigheden.

Je hebt slechts één stap te gaan.

Gun jezelf de ervaring

te werken met een professionele coach.