Leiderschap vanuit zelfreflectie en verbinding met de collectieve intelligentie van het systeem

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Meer dan ooit staan we onder druk door toenemende complexiteit in een snel veranderende wereld, waarin traditioneel leiderschap tekort schiet. Leiderschap is meer dan het resultaat van een selectieproces en het geven van top down opdrachten. 

Stel je voor dat leiderschap een rol is die hoort bij het systeem van de organisatie waar jij deel van uit maakt. En dat de collectieve intelligentie van dit systeem ieder kan inspireren op een unieke manier aanwezig te zijn, te leren, actie te ondernemen en betekenisvolle relaties aan te gaan. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid bij het werk, versterking van ieders zingeving en persoonlijke groei. En daarmee een succesvollere organisatie.

Deze systemische benadering van leiderschap vraagt van de leider bewustzijn van de noodzakelijke innerlijke houding en externe uitingen: 

– Innerlijk leiderschap, waarbij sprake is van zelfacceptatie en eigenwaarde;
– Leiderschap van het gezamenlijk proces van besluitvorming;
– Dienend Leiderschap, waarbij de ander gefaciliteerd wordt; 
– Co-leiderschap, waarbij de leden van het managementteam elkaar in hun kracht zetten en versterken;
– Leiderschap van het collectief systeem, waarbij waardevrij signalen uit het systeem gedetecteerd en geadresseerd worden. 

Wat je doet wordt uitvergroot

Voorkomen is beter dan genezen. Alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en de medewerkers.
Psychologische veiligheid, m
oreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren.

Periodieke zelfreflectie

Een succesvolle leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Hiermee kun je de verbinding met jezelf, de mensen in jouw organisatie, stakeholders en marktpartijen versterken, de business overzien en makkelijker sturen.

Leiderschap en Executive Presence

Executive Presence biedt een nieuw perspectief voor Executives. Vanuit de onderkenning dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat en een systeem vormt met een ongekende intelligentie. Wij hebben toegang tot deze intelligentie als we gebruik maken van ons rationele brein, ons intuïtieve brein, de intelligentie van ons lichaam en de intelligentie van het systeem waar we deel van uitmaken.

Hiermee ontstaat een krachtig partnerschap. We kennen dit partnerschap, omdat het van nature in ons zit. Maar door onze socialisatie en traditionele vorming ervaren velen van ons het als losstaande intelligenties, waarbij alleen de ratio telt.

Laat je bij jouw zelfreflectie inspireren door de moderne invulling van leiderschap vanuit Executive Presence (bron: The Harvard Business Review).
Vanuit deze visie is een leider iemand met:

– Sterke persoonlijkheid (zelfvertrouwen, besluitvaardigheid, inclusiviteit, respect naar anderen, visie en integriteit).

– Communicatieve vaardigheid (spreekvaardigheid, voorzitterschap, zowel online als live, onderzoekend luisteren, sensitief voor signalen, authenticiteit, gebruik van non verbale signalen).

– Uiterlijke kenmerken (authentiek, sportief). En bereidheid face to face in contact te zijn.

Vanuit lichaamsbewustzijn

Wat als je al jouw kwaliteiten inzet én daarbij jezelf toe staat dit in jouw lichaam te voelen? Dan sta je samen sterk. Dit stelt je in staat om te voelen, te luisteren naar en bewust te zijn van de onderliggende energie van een gebeurtenis. Maar ook van het potentieel dat onder een gebeurtenis ligt. Hierdoor ontsluit je een dimensie van onvermoede mogelijkheden en kansen. 

Executive Presence, is een beweging van binnen naar buiten. Dit begint met bewustzijn van jouw fysieke aanwezigheid:

Daarvoor maak je een pas op de plaats voor de volgende check: 

Hoe vaak ben je je bewust van jouw ademhaling? Van de ruimte of de beperking die je vanuit jouw ademhaling ervaart?  
Hoe vaak ben je bewust van jouw contact met de grond?
Hoe vaak kijk je omhoog?
Hoe vaak kijk je opzij, recht voor je en achter je?
Hoe vaak sta je jezelf toe bewust in het moment te zijn met al jouw zintuigen? 
En omdat je niet voor niets in je lijf zit…..
HOE VOELT HET IN JOUW LICHAAM?

Ook dit is PRESENCE (bewuste aanwezigheid).

Hoe vaak maak jij ruimte om vanuit verschillende perspectieven naar een situatie te kijken? 
Verleg je jouw aandacht van de druk in het moment naar het grotere geheel. Het grote plaatje?
Stel je voor dat je als een vogel vliegt en met het perspectief van een vogel kijkt naar jouw situatie? Wat ontdek je over de manier waarop je zaken ziet en wat je erbij voelt?

Executive presence

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld, alsmede naar de stem van het systeem waar zij/hij deel van uitmaakt. Én daarbij: 

  • Control los laat en vertrouwen toe laat.
  • Zich prettig voelt in het niet weten van antwoorden.
  • Verkent zonder te weten wat onthuld wordt en erop vertrouwt dat aanwijzingen voor de volgende stap zich zullen aandienen.
  • Onderzoekt wat het effect is van nieuwsgierigheid, creativiteit en compassie.
  • Direct actie onderneemt zodra duidelijk en voelbaar is wat de volgende stap is.
  • Comfortabel is met zichzelf en eigen talenten, vaardigheden en unieke kwaliteiten omarmt tegelijkertijd toegewijd is aan voortdurend leren en ontwikkelen.  

Ja, dit vraagt moed. En is voor degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht gepaard gaat met praktijktraining en intrinsieke commitment. 

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijke wereld verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw zakelijk leiderschap te halen.   

Executive presence

De ervaring

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende patronen onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je ontdekt de kracht die vrijkomt als je op het juiste moment pauzeert met het luisteren naar jouw eigen stem en je volledig afstemt op de ander.

Je herkadert jouw leiderschap. 

Je ervaart de kracht van het collectieve bewustzijn en de collectieve intelligentie.

Je voelt aan wanneer je moet stoppen met luisteren naar jezelf om af te kunnen stemmen op de ander.

Je ontdekt de kracht van intuïtie en de intelligentie van het systeem waar je deel van uitmaakt bij het vinden van antwoorden op vraagstukken.

Executive presence

Resultaat

Een natuurlijke, authentieke leiderschapstijl van een gezond en veerkrachtig mens, ten behoeve van een gezonde en veerkrachtige organisatie.
Veerkrachtig zijn in complexe tijden biedt de kans te innoveren in plaats van te lijden.

Hiermee leg je de basis voor: 

 – Duurzame resultaten van betrokken en sterke teamleden;

– Versterkte wendbaarheid en versterkt vermogen om te navigeren;

– Versterkt zelfvertrouwen en bewuste verbinding met de realiteit.;

– Minder ontvankelijkheid voor stress;

– Minder gevoeligheid door externe omstandigheden;

– Een WIJ cultuur waarin mensen werken vanuit de benadering van SAMEN.

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. 

Je boort het talent aan om te improviseren en kansen te zien en te benutten. 

Jouw stem wordt gehoord als echt. 

Een maatwerktraject
van Executive Presence coaching
biedt geen garantie,
maar vormt wel de basis
voor (veer)krachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is
jouw eigen instelling en commitment.

Terwijl de digitalisering ons leven versnelt, 
vraagt leren en experimenteren tijd. 

Én ruimte om fouten te maken.
Deze wellicht vermeende improductiviteit
verdient zich op termijn terug.

Vertrek van binnenuit om ergens te komen