Leiderschap vanuit zelfreflectie en verbinding met de collectieve intelligentie van het systeem

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Meer dan ooit staan we onder druk door toenemende complexiteit in een snel veranderende wereld waar traditioneel leiderschap tekort schiet. 
Leiders staan aan de basis van duurzaamheid in verandering en groei. Deze groei ontstaat van binnen naar buiten. Als leiders verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welbevinden en anderen stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Welke positie je ook hebt binnen een organisatie; de universele basis is mens zijn en menselijk kunnen zijn. 

Wat als je leiderschap gaat zien als een rol die hoort bij het systeem van de organisatie waar jij deel van uit maakt? En wat als je de collectieve intelligentie van dit systeem kunt benutten? Hierdoor wordt ieder geïnspireerd op een unieke manier aanwezig te zijn, te leren, actie te ondernemen en betekenisvolle relaties aan te gaan. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid bij het werk, versterking van ieders zingeving en persoonlijke groei. 

 

Wat je doet wordt uitvergroot

Voorkomen is beter dan genezen. Alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot. Dit heeft gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Psychologische veiligheid, moreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren.

Periodieke zelfreflectie

Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Hiermee kun je de verbinding met jezelf, de mensen in jouw organisatie, stakeholders en marktpartijen versterken, de business overzien en makkelijker sturen.

Executive presence

De huidige tijdgeest, waarin op afstand werken steeds meer de norm wordt, dwingt ons een pas op de plaats te maken om te reflecteren. Dit is net zo belangrijk als in beweging zijn.

Als je druk ervaart, neem een pauze, haal adem. En vraag jezelf: Wat zie ik vanaf de plek waar ik ben? Vanuit jouw positie zoals je op de grond staat. Ben je bewust dat er ook lucht boven je is.
Vraag jezelf. Hoe zou het zijn als ik omhoog kijk. Hoe ervaar ik de druk vanuit dat perspectief?
Stel dat je als een vogel vliegt en met het perspecief van een vogel kijkt naar jouw situatie? Wat verandert er in de manier waarop je zaken ziet en wat je erbij voelt?

Hoe vaak kijk je omhoog?
Hoe vaak kijk je recht voor je of achter je?

Pauseer en erken wat er gebeurt. Maak ruimte om vanuit verschillende perspectieven naar de situatie te kijken. ADEM EN PAUZEER. Verleg je aandacht van de druk en waarom deze er is naar het grotere geheel. Het grote plaatje. Voel de ruimte. 

En omdat je in je lijf zit….. VOEL HET IN JE LICHAAM.

Sta jezelf toe in het moment te zijn met al jouw zintuigen: dit is PRESENCE (bewuste aanwezigheid).

Executive presence is een nieuw perspectief voor Executives. Vanuit de onderkenning dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Hierbij maken we gebruik van het intellectuele en intuïtie brein in gelijkwaardig partnerschap. We kennen dit partnerschap, omdat het van nature in ons zit. Maar door onze socialisatie en traditionele vorming menen velen van ons dat het om twee aparte breinen gaat, waarbij alleen het intellect telt. Wat als je beide kwaliteiten inzet én jezelf toe staat dit in jouw lichaam te voelen?
Dan sta je samen sterk. Dit stelt je in staat om te voelen, te luisteren naar en bewust te zijn van de onderliggende energie van een gebeurtenis. Maar ook van het potentieel dat onder een gebeurtenis ligt. Hierdoor ontsluit je in een dimensie van onvermoede mogelijkheden en kansen. 

Executive presence

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld en daarbij: 

  • Control los laat en vertrouwen toe laat.
  • Zich prettig voelt in het niet weten van antwoorden.
  • Verkent zonder te weten wat je zult vinden en erop vertrouwt dat aanwijzingen voor de volgende stap zich zullen aandienen.
  • Onderzoekt wat het effect is van nieuwsgierigheid, creativiteit en compassie.
  • Direct actie onderneemt zodra je aanvoelt wat de volgende stap is.
  • Comfortabel bent met wie je bent en volledig jouw eigen talenten, vaardigheden en unieke kwaliteiten omarmt, terwijl je tegelijkertijd toegewijd bent aan voordurend leren en ontwikkelen.  

Ja, dit vraagt moed. En is voor degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht gepaard gaat met praktijktraining en intrinsieke commitment. 

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijke wereld verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw zakelijk leiderschap te halen.   

Executive presence

De ervaring

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende patronen onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je ontdekt de kracht die vrijkomt als je op het juiste moment pauzeert met het luisteren naar jouw eigen stem en je volledig afstemt op de ander.

Je herkadert jouw leiderschap. 

Je ervaart de kracht van het collectieve bewustzijn.

Je voelt aan wanneer je moet stoppen met luisteren naar jezelf om af te kunnen stemmen op de ander.

Je ontdekt de kracht van intuïtie bij het vinden van antwoorden op vraagstukken.

Executive presence

Resultaat

Een natuurlijke, authentieke leiderschapstijl van een gezond en veerkrachtig mens, ten behoeve van een gezonde en veerkrachtige organisatie.
Veerkrachtig zijn in complexe tijden biedt de kans te innoveren in plaats van te lijden.

Hiermee leg je de basis voor: 

 – Duurzame resultaten van betrokken en sterke teamleden;

– Versterkte wendbaarheid en versterkt vermogen om te navigeren;

– Versterkt zelfvertrouwen en bewuste verbinding met de realiteit.;

– Minder ontvankelijkheid voor stress;

– Minder gevoeligheid door externe omstandigheden;

– Een WIJ cultuur waarin mensen werken vanuit de benadering van SAMEN.

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. 

Je boort het talent aan om te improviseren en kansen te zien en te benutten. 

Jouw stem wordt gehoord als echt. 

Een maatwerktraject
van Executive Presence coaching
biedt geen garantie,
maar vormt wel de basis
voor (veer)krachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is
jouw eigen instelling en commitment.

Terwijl de digitalisering ons leven versnelt, 
vraagt leren en experimenteren tijd. 

Én ruimte om fouten te maken.
Deze wellicht vermeende improductiviteit
verdient zich op termijn terug.

Vertrek van binnenuit om ergens te komen