Waarom coaching werkt

Coaching draagt bij aan het creëren van nieuwe neurologische verbindingen in onze hersenen. Hiermee wordt verandering blijvend en duurzaam. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat iedereen diens brein kan veranderen met gerichte aandacht (o.a. Renate N. Caine, Geoffrey Caine (2010))

80% van de mensen die coaching hebben ervaren, verklaren een toename van zelfvertrouwen.
Meer dan 70% profiteert van verbeterde werkprestaties, relaties en toename van effectieve communicatie vaardigheden.
86% van de bedrijven rapporteren dat zij hun investeringen op coaching meer dan terugverdienen (Bron: ICF 2009).

Coaching levert zichtbaar ander gedrag op; daarbij ondersteund door interne bewustwordingsprocessen (innerlijk leiderschap).

Veel cliënten melden dat coaching hun loopbaan en hun leven positief heeft beïnvloed.

 • Innerlijke rust, balans en tevredenheid
 • Toename van zelfvertrouwen
 • Het kunnen benoemen en realiseren van concrete actie voor het verwezenlijken van jouw doelstellingen
 • Meer tevredenheid in het werk en leven
 • Effectieve communicatie
 • Effectieve bijdrage aan het team en organisatie
 • Toename van genomen verantwoordelijkheid en aanspreekbaar zijn voor acties en commitment
 • Makkelijkere samenwerking met anderen  (baas, medewerkers, collega’s)
 • Groei in productiviteit
Groei in helderheid

Werken aan innerlijk leiderschap

Diep naar binnen luisteren
 • Welke normen, waarden en overtuigingen zijn authentiek?
 • Welke gedachten en overtuigingen leven in jou en hoe realistisch zijn deze gedachten en overtuigingen?
 • Gevoelens en emoties; waarop zijn deze gebaseerd?
 • Energie huishouding
 • Fysieke signalen
 • Inzicht in kwaliteiten en valkuilen
 • Wensen en doelen waar je energie van krijgt
 • Inzicht in eigen gedrag, blokkades
 • In contact komen met jouw eigen innerlijk weten
 • Verbinding tussen zijn en doen
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Vanuit diverse perspectieven keuzevrijheid vinden
 • Afstand nemen van de situatie
 • Bewustzijn in relativeren
 • Constructief gebruik maken van interne signalen
 • Omgaan met conflictsituaties en kritiek
 • Fouten durven maken
 • Gevoelens uiten
 • Eigen grenzen aangeven
 • Grenzen van anderen respecteren
 • Balans in nee zeggen en daarbij rekening houden met de behoefte en gevoelens van anderen
 • Richting geven aan eigen gedrag
 • Emotioneel intelligent communiceren met jezelf en de ander
 • Reflecteren 

Daarom is coaching een investering die loont. 

Met persoonlijke coaching kun je verschil maken.