Leiderschap vanuit verbinding en zelfreflectie

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Executive coaching is een catalysator voor duurzaamheid in verandering en groei. 
De actualiteit en ingrijpende gebeurtenissen laten inzien dat er meer nodig is dan focus op winstmaximalisatie. 

Of iemand in de operationele setting leiding geeft, of op strategisch niveau de lijnen uitzet, de universele basis is mens zijn en menselijk kunnen zijn. Vanuit menselijkheid kan ieder diens eigen definitie en invulling van leiderschap vinden.
Hierbij zijn niet modieuze modellen en theoriën richtinggevend, maar eigen waarheidsvinding vanuit verbinding met jouw eigen kern in het hier en nu. 

Wat je doet wordt uitvergroot

Voorkomen is beter dan genezen. Omdat alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot, heeft wat je doet gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Psychologische veiligheid, moreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren.

Periodieke zelfreflectie

Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Hiermee kun je de verbinding met jezelf, de mensen in jouw organisatie, stakeholders en marktpartijen versterken, de business overzien en makkelijker sturen.

Executive presence

De huidige tijdgeest, waarin op afstand werken steeds meer de norm wordt, dwingt ons een pas op de plaats te maken om te reflecteren. Dit is net zo belangrijk als in beweging zijn.

Er is behoefte aan een nieuw perspectief voor Executives. Executive presence biedt dit perspectief. Vanuit de onderkenning dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Hierbij staan het intellectuele en intuïtie brein in gelijkwaardig partnerschap. We weten dit eigenlijk al, omdat dit partnerschap van nature in ons zit. Maar door onze socialisatie en traditionele vorming menen velen van ons dat het om twee aparte breinen gaat, waarbij alleen het intellect telt. Als je beide kwaliteiten inzet stelt dit je in staat om te voelen, te luisteren naar en bewust te zijn van de onderliggende energie van een gebeurtenis. Maar ook van het potentieel dat onder een gebeurtenis ligt. Hierdoor ontsluit je in een dimensie van onvermoede mogelijkheden.

Executive presence

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld en daarbij: 

  • Control los laat en vertrouwen toe laat.
  • Zich prettig voelt in het niet weten van antwoorden.
  • Verkent zonder te weten wat je zult vinden en erop vertrouwt dat aanwijzingen voor de volgende stap zich zullen aandienen.
  • Onderzoekt wat het effect is van nieuwsgierigheid, creativiteit en compassie.
  • Direct actie onderneemt zodra je aanvoelt wat de volgende stap is.
  • Comfortabel bent met wie je bent en volledig jouw eigen talenten, vaardigheden en unieke kwaliteiten omarmt, terwijl je tegelijkertijd toegewijd bent aan voordurend leren en ontwikkelen.  

Ja, dit vraagt moed. En is voor degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht gepaard gaat met praktijktraining en intrinsieke commitment. 

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijke wereld verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw zakelijk leiderschap te halen.   

Executive presence

De ervaring

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende patronen onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je ontdekt de kracht die vrijkomt als je op het juiste moment pauzeert met het luisteren naar jouw eigen stem en je volledig afstemt op de ander.

Je herkadert jouw leiderschap en ontdekt wat jou verder kan helpen.

Executive presence

Resultaat

Een natuurlijke, authentieke leiderschapstijl van een gezond en veerkrachtig mens, voor een gezonde en veerkrachtige organisatie. Veerkrachtig zijn in zware tijden biedt de kans te innoveren in plaats van te lijden.

Je staat bewust in verbinding met de realiteit en hebt voeling met wat er speelt. 

Je staat open voor wat er is en accepteert de realiteit. 

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. 

Je boort het talent aan om te improviseren en kansen te zien en te benutten. 

Je maakt van wat er is. Intuïtie mag meedoen om antwoorden te vinden voor vraagstukken.

Als jij spreekt weet de ander dat je echt bent. 

Je voelt aan waneer je moet stoppen met luisteren naar jezelf om af te kunnen stemmen op de ander

Een maatwerktraject
van Executive Presence coaching
biedt geen garantie,
maar wel de basis
voor (veer)krachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is
jouw eigen instelling en commitment.

Terwijl de digitalisering ons leven versnelt, 
vraagt leren en experimenteren tijd. 

Én ruimte om fouten te maken.
Deze wellicht vermeende improductiviteit
verdient zich op termijn terug.

Vertrek van binnenuit om ergens te komen