Leiderschap en zelfreflectie

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Executive coaching vormt een catalysator voor duurzame en diepgaande verandering.
Dit is van belang als het werk en het leven ingrijpend zijn geraakt door een crisis. 

In de digitaliserende wereld wordt een stap terug zetten om te reflecteren net zo belangrijk als in beweging zijn en versnellen. Terwijl de digitalisering ons aanzet tot snelheid, kost leren en experimenteren tijd. Dit impliceert dat er fouten gemaakt worden. Deze wellicht vermeende inproductiviteit verdient zich op termijn terug.

Effectieve leiders hebben lange termijn aspiratie die hen in staat stelt zich te verhouden tot de onzekerheid in het hier en nu. Ze zijn zelfbewust en staan open voor het ontvangen van feedback. Ze zijn dienend en omringen zich met mensen die wellicht meer weten dan zijzelf. Ze zijn nieuwsgierig en bereid fouten te maken. Ze verhullen niet dat ze niet alles weten.

Of iemand in de operationele setting leiding geeft, of op strategisch niveau de lijnen uitzet, de gemeenschappelijke noemer is mens zijn. En menselijk kunnen zijn.

Wat je doet wordt uitvergroot

Omdat alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot, heeft wat je doet gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Psychologische veiligheid, moreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren. Voorkomen is beter dan genezen.

Periodieke zelfreflectie

Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Om het eigen potentieel te onderzoeken, te ontwikkelen en in te zetten. Hiermee kun je het werk overzien, de verbinding met jezelf en met de mensen in jouw organisatie versterken en makkelijker sturen.

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld om:

  • Interne patronen te herkennen
  • Gedachten en emoties te onderkennen en te accepteren
  • Control los te laten en vertrouwen toe te laten
  • Eigen waarden als ijkpunt in te zetten
  • Te onderzoeken hoe focus, helderheid, creativiteit en compassie aan de basis liggen van uitmuntend leiderschap.

Degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht in de praktijk training vraagt. Dit vraagt net als bij fysieke training, moed en commitment.

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijk verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw leiderschap te halen.   

Wat ga je ervaren

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende angsten onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je herkadert jouw leiderschap en ontdekt wat jou verder kan helpen.

Resultaat

Een gezond en veerkrachtig mens, voor een gezonde en veerkrachtige organisatie. 

Je hebt een duidelijk realiteitsgevoel en voeling met wat er speelt. Je vraagt je steeds af of je begrijpt wat er is en accepteert de werkelijkheid van de situatie.

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. Veerkrachtig zijn in zware tijden biedt de kans te leren ipv te lijden. 

Je boort het talent aan om te improviseren en aan te passen. Je maakt van wat er is. Intuitie mag meedoen om tot oplossingen te komen voor vraagstukken.

Stel je voor dat je een briljante ingeving kunt omzetten in een krachtige presentatie, waarbij  jouw fysiek, jouw ademhaling en jouw gevoel op een lijn zitten met jouw gedachten. Dan ervaart ieder de waarheid van jouw boodschap.

Leiderschapscoaching biedt niet de garantie maar wel de basis voor veerkrachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is jouw eigen instelling en commitment. Leren vraagt training en tijd

Vanuit beweging van binnen naar buiten