Leiderschap vanuit verbinding en zelfreflectie

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Executive coaching is een catalysator voor duurzaamheid in verandering en groei. 
De actualiteit met alle ingrijpende gebeurtenissen laat inzien dat er meer nodig is dan focus op winstmaximalisatie. 

Of iemand in de operationele setting leiding geeft, of op strategisch niveau de lijnen uitzet, de universele basis is mens zijn en menselijk kunnen zijn. Vanuit deze menselijkheid kan ieder diens eigen definitie en invulling van leiderschap vinden. Hierbij zijn niet modieuze modellen en theoriën richtinggevend, maar eigen waarheidsvinding vanuit verbinding met jouw eigen kern in het hier en nu. 

 

Wat je doet wordt uitvergroot

Omdat alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot, heeft wat je doet gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Psychologische veiligheid, moreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren. Voorkomen is beter dan genezen.

Periodieke zelfreflectie

Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Hiermee kun je de verbinding met jezelf, de mensen in jouw organisatie, stakeholders en marktpartijen versterken, de business overzien en makkelijker sturen.

Executive presence

De huidige tijdgeest, waarin op afstand werken steeds meer de norm wordt, dwingt ons een pas op de plaats te maken om te reflecteren. Dit is net zo belangrijk als in beweging zijn.

Er is behoefte aan een nieuw perspectief voor Executives. Executive presence biedt dit perspectief, vanuit het bewust ervaren van wat er is en daarbij openstaan voor onvermoede opties.

Executive presence

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld om:

  • Interne patronen te herkennen
  • Gedachten en emoties te onderkennen en te accepteren
  • Control los te laten en vertrouwen toe te laten
  • Eigen waarden als ijkpunt in te zetten
  • Te onderzoeken wat het effect is van focus, helderheid, creativiteit en compassie.
  • Op het juiste moment het luisteren naar de eigen stem te pauzeren om af te stemmen op de ander.

Degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht gepaard gaat met praktijktraining, moed en commitment. 

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijke wereld verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw leiderschap te halen.   

Executive presence

De ervaring

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende angsten onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je ontdekt de kracht die vrijkomt als je op het juiste moment pauzeert met het luisteren naar jouw eigen stem en je volledig afstemt op de ander.

Je herkadert jouw leiderschap en ontdekt wat jou verder kan helpen.

Executive presence

Resultaat

Een natuurlijke, authentieke leiderschapssstijl van een gezond en veerkrachtig mens, voor een gezonde en veerkrachtige organisatie. Veerkrachtig zijn in zware tijden biedt de kans te leren in plaats van te lijden.

Je staat bewust in verbinding met de realiteit en hebt voeling met wat er speelt. Je staat open voor wat er is en accepteert de realiteit. 

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. 

Je boort het talent aan om te improviseren en je aan te passen. Je maakt van wat er is. Intuitie mag meedoen om tot oplossingen te komen voor vraagstukken.

Als jij spreekt weet de ander dat je echt bent. 

Een maatwerktraject van Executive Presence coaching biedt geen garantie, maar wel de basis voor (veer)krachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is jouw eigen instelling en commitment. 

Terwijl de digitalisering ons leven versnelt, vraagt leren en experimenteren tijd.
Én ruimte om fouten te maken.
Deze wellicht vermeende improductiviteit verdient zich op termijn terug.

Vanuit beweging van binnen naar buiten