Leiderschap vanuit verbinding en zelfreflectie

Professionele coach
Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie

Executive coaching is een catalysator voor duurzame en diepgaande verandering.
Verandering die des te meer noodzakelijk is als het werk en het leven worden geraakt door ingrijpende gebeurtenissen.  

Mensen volgen hun leiders vanuit verbinding en niet omdat deze formele macht over hen hebben. Effectieve leiders hebben lange termijn aspiratie die hen in staat stelt zich te verhouden tot de onzekerheid in het hier en nu. Ze staan zelfbewust in het hier en nu en stellen zich open voor het ontvangen van feedback. Ze zijn dienend en omringen zich met mensen die wellicht meer weten dan zijzelf. Ze zijn nieuwsgierig en bereid fouten te maken. Ze verhullen niet dat ze niet alles weten. 

Of iemand in de operationele setting leiding geeft, of op strategisch niveau de lijnen uitzet, de gemeenschappelijke  basis is mens zijn en menselijk kunnen zijn.
Vanuit deze menselijkheid kan ieder diens eigen definitie en invulling van leiderschap vinden. Niet gedirigeerd door theorieën en modieuze modellen, maar door waarheidsvinding vanuit verbinding met jouw eigen kern in het hier en nu. 

Wat je doet wordt uitvergroot

Omdat alles wat je als persoon doet en wat je besluit wordt uitvergroot, heeft wat je doet gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Psychologische veiligheid, moreel leiderschap en dilemma’s gaan hand in hand. Dit kan spanning, fysieke klachten en burn-out klachten opleveren. Voorkomen is beter dan genezen.

Periodieke zelfreflectie

Een sterke leider doet aan periodieke zelfreflectie. Bij voorkeur in een veilige vertrouwelijke setting. Daarin bijgestaan door een professional. Hiermee kun je de verbinding met jezelf, de mensen in jouw organisatie, stakeholders en marktpartijen versterken, de business overzien en makkelijker sturen.

Executive presence

De huidige tijdgeest waarin op afstand werken steeds meer de norm wordt, dwingt ons een stap op de plaats te maken om te reflecteren. Dit is net zo belangrijk als in beweging zijn en versnellen. Het huidige tijdperk toont de behoefte aan een nieuw perspectief voor Executives. Executive presence biedt dit perspectief, vanuit het bewust ervaren van wat er is en het openstaan voor onvermoede opties.

Terwijl de digitalisering ons aanzet tot snelheid, kost leren en experimenteren tijd. Dit impliceert dat er fouten gemaakt worden. Deze wellicht vermeende improductiviteit verdient zich op termijn terug.

Voor wie

Degene die bereid is diep te luisteren naar diens binnenwereld om:

  • Interne patronen te herkennen
  • Gedachten en emoties te onderkennen en te accepteren
  • Control los te laten en vertrouwen toe te laten
  • Eigen waarden als ijkpunt in te zetten
  • Te onderzoeken wat het effect is van focus, helderheid, creativiteit en compassie.
  • Op het juiste moment het luisteren naar de eigen stem te pauzeren en af te stemmen op de ander.

Degene die het echt aangaat. Omdat je weet dat inzicht in de praktijk training vraagt. Dit vraagt net als bij fysieke training, moed en commitment.

Want net als jouw lichaam heeft jouw innerlijk verborgen krachten, welke je kunt activeren en trainen om het beste uit jouw leiderschap te halen.   

Wat ga je ervaren

We luisteren samen naar wat er in jou speelt. Je hoort jouw eigen verhaal.

Jouw eigen praktijkvoorbeelden leiden jou naar jouw eigen gedrag, mening en overtuigingen.

Je toont moed door jouw eigen overtuigingen en onderliggende angsten onder ogen te komen.

Je ervaart de kracht van jouw kwetsbaarheid.

Je ontmoet wie je echt bent.

Je ontdekt welke drijfveren en waarden je kunt aanboren en inzetten.

Je onderzoekt welk gedrag en overtuigingen daar bij passen.

Je ontdekt de kracht die vrijkomt als je op het juiste moment pauzeert met het luisteren naar jouw eigen stem en afstemt op de ander.

Je herkadert jouw leiderschap en ontdekt wat jou verder kan helpen.

Resultaat

Een gezond en veerkrachtig mens, voor een gezonde en veerkrachtige organisatie. Veerkrachtig zijn in zware tijden biedt de kans te leren in plaats van te lijden.

Je hebt bewust in verbinding met de realiteit en hebt voeling met wat er speelt. Je vraagt je steeds af of je begrijpt wat er is en accepteert de realiteit. 

Je leeft vanuit de beleving dat het leven betekenis heeft. Hierbij steun je op een sterke set van waarden en  zingeving. 

Je boort het talent aan om te improviseren en je aan te passen. Je maakt van wat er is. Intuitie mag meedoen om tot oplossingen te komen voor vraagstukken.

Stel je voor dat je een briljant inzicht kunt omzetten in een krachtige presentatie, waarbij  jouw fysiek, jouw ademhaling, jouw gevoel en jouw gedachten congruent zijn. Dan ervaart ieder de waarheid van jouw boodschap.

Een maatwerktraject van Executive Presence coaching biedt niet de garantie maar wel de basis voor (veer)krachtig leiderschap.
De echte garantie voor succes is jouw eigen instelling en commitment. Leren vraagt training en tijd

Vanuit beweging van binnen naar buiten